Thermia Atlas

Atlas är konstruerad med den allra senaste tekniken och utrustad med alla de modernaste funktionerna. Här finns inga kompromisser – det är perfektion i varje detalj. Det gör Atlas till den idag mest effektiva och kompletta värmepumpen på marknaden.

Bergvärmepumpen utan kompromisser

1

Oöverträffad prestanda

Atlas är en inverterstyrd bergvärmepump som kontinuerligt anpassar driften för att ge bästa effekt till lägsta möjliga energiförbrukning. Prestandan är hittills oöverträffad och Atlas är den första bergvärmepumpen med ett SCOP-värde > 6,0 (SCOP 6,15). Den fantastiskt höga årsvärmefaktorn hos Atlas ger minimal energiåtgång över hela året.

2

Extra mycket varmvatten till liten kostnad

Varmvattenkomforten är marknadsledande och i en klass helt
för sig själv. En del av förklaringen är Thermias HGW-teknik (hetgasväxlaren) som ger dig varmvatten ”på köpet” i samband med att huset värms upp. Med fullt utnyttjad HGW-funktion kan du få ut 545 liter varmvatten!

3

Tyst, snygg och trygg

Vid utvecklingen av Atlas har stor vikt lagts vid den akustiska designen. Målet har varit tydligt: marknadens tystaste värmepump. Atlas har en modern design med smart och intuitiv styrning via färg-touchscreen. Med Thermia Online kan du både styra och övervaka via mobil eller dator – det ingår som standard, utan abonnemangskostnader. Thermias trygghetsförsäkring gäller för hela produkten – de sex första åren är kostnadsfria och du kan förlänga årsvis upp till 18 år. Åskskydd ingår.

Anslutning atlas

Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på
värmepumpens vänstra eller högra sida.

1. Returledning köldbärare (Brine in), Ø28 mm
2. Framledning köldbärare (Brine ut), Ø28 mm
3. Framledning värmesystem, Ø28 mm
4. Returledning värmesystem, Ø28 mm
5. Anslutning for avluftningsventil, Ø28 mm
6. Varmvattenledning, Ø22 mm
7. Kallvattenledning, Ø22 mm
8. Genomföring för matning, givare och
kommunikationskabel, Ø28 mm

Anslutning Atlas Duo

Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på
värmepumpens vänstra eller högra sida.

1. Returledning varmvattenberedare, Ø28 mm
2. Returledning köldbärare (Brine in), Ø28 mm
3. Framledning köldbärare (Brine ut), Ø28 mm
4. Framledning värmesystem, Ø28 mm
5. Returledning värmesystem, Ø28 mm
6. Framledning varmvattenberedare, Ø28 mm
7. Genomföring för matning, givare och
kommunikationskabel, Ø28 mm

Thermia Atlas värmepump