Service värmepump

Ring oss för att utföra service på värmepump eller teckna ett serviceavtal. Förutom vår kunskap om värmepumpar och dess delar, har vi de verktyg och instrument som behövs för att utföra service på de flesta fabrikaten på marknaden. Vi håller koll på serviceintervallerna åt dig och kontaktar dig när nästa besök närmar sig.

Vi påminner dig om när det är dags för service

Vad ingår i ett serviceavtal?

Bas
 • Kontroll vätskenivå i köldbärarsystem
 • Kontroll av tryck i värmebärarsystem
 • Kontroll av expansionskärl
 • Kontroll/rengöring smutsfilter i värmebärare & köldbärare
 • Avläsning värme & varmvatteninställningar, optimera vid behov
 • Kontroll av larm/logg
 • Kontroll av motorskydd och överhettningsskydd
 • Avläsning och kontroll drifttider: kompressor, eltillskott
 • Kontroll av säkerhetsventiler värme/köldbärare och varmvatten
 • Kontroll & avläsning av temperaturer köldbärare
 • Kontroll & avläsning av temperatur värmebärare
 • Luftning av ledningar och varmvattenberedare
 • Kontroll av växel-/shuntventil
 • Kontroll av köldbärarens fryspunkt
 • Kontroll av samtliga givare, ev. kalibrering
 • Ockulär besiktning av ev. läckage, köldbärarpump &kylkrets
 • Kontroll av vibrationer och missljud
Total
 • Allt i bas
 • Genomgang med kund av system, inställningar och värmekomfort
 • Kontroll av överhettning
 • Kontroll av säkerhetsutrustning / tryckvakter pressostat
 • Köldmedienivå synglas / underkylning
 • Kontroll av deltatemperatur i värme och köldbärare ev. just. av flöde
 • Kontroll kondenseringstemperatur
 • Kontroll förångartemperatur

Varför behöver jag ett serviceavtal
för min värmepump?

1

Förlängd livslängd

Regelbunden service ser till att din värmepump fungerar effektivt under längre tid. Genom att upptäcka och åtgärda mindre problem innan de utvecklas till större, kostsamma reparationer, kan du förlänga utrustningens livslängd och skydda din investering.

2

Ökad effektivitet

En värmepump som underhålls regelbundet fungerar mer energieffektivt. Detta innebär lägre energikostnader då systemet inte behöver arbeta hårdare än nödvändigt för att uppnå önskad inomhustemperatur.

3

Pålitlighet

Med ett serviceavtal minskar du risken för oväntade och obekväma driftstopp. Regelbundet underhåll säkerställer att din värmepump alltid är redo att leverera värme när du behöver det mest, särskilt under kalla vintermånader.

4

Garantianspråk

Många tillverkare kräver regelbundet underhåll för att garantin ska vara giltig. Konsumentköplagen gäller för privatpersoner.

5

Bättre inomhusluftkvalitet

Värmepumpar påverkar inte bara temperaturen utan också luftkvaliteten inomhus. Regelbunden service inkluderar rengöring av filter och andra komponenter, vilket bidrar till renare och hälsosammare inomhusluft.

6

Kostnadseffektivitet

Även om ett serviceavtal innebär en initial kostnad, kan det spara pengar på lång sikt genom att minimera dyra akutreparationer och energisvinn på grund av ineffektivitet.

Grundat 1964

Snabb service

Thermia servicepartner

Service

Omdömen

Vad våra kunder säger

Fantastisk service från KG Karlsson! De installerade vår bergvärmepump snabbt och effektivt. Allt fungerar perfekt och vi är mycket nöjda med resultatet. Rekommenderar starkt deras kompetens och professionalism.
Anders Andersson
Kund
KG Karlsson överträffade alla våra förväntningar när de renoverade vårt VVS-system. De var punktliga, noggranna och mycket kunniga. Efter installationen av bergvärme har våra uppvärmningskostnader minskat avsevärt. Mycket imponerad av deras arbete!
Anders Andersson
Kund
Vi anlitade KG Karlsson för installation av bergvärmepump och blev mycket nöjda med deras arbete. De förklarade processen tydligt och var väldigt hjälpsamma genom hela projektet. Kvaliteten på installationen var toppklass och allt sköttes på ett professionellt sätt.
Anders Andersson
Kund

Behöver du hjälp med VVS eller värmepump?

Ring oss

08-755 16 05

Maila oss

info@kgkarlsson.se