Thermia Calibra Eco

Den första bergvärmepumpen med framtidens klimatvänligare köldmedium R452B.

Calibra Eco är ett smart val inför framtiden och ett klokt steg mot en bättre miljö och ett hållbart samhälle. Det är en inverterstyrd bergvärmepump utrustad med den allra senaste tekniken och nästa generations köldmedium redan nu – R452B.

Thermia Calibra Eco

Bergvärmepumpen utan kompromisser

1

Först med framtidens klimatvänligare köldmedium

Tack vare att köldmediet R452Bs har så lågt GWP-värde och att Calibra Ecos
konstruktion behöver en mindre mängd köldmedium än vanligt, så blir den så
kallade C02 -ekvivalenten mycket låg jämfört med liknande bergvärmepumpar. Och det är kanske det mest rättvisande måttet.

2

Minimal energiåtgång över hela året

Calibra Eco har ett högt SCOP-värde (5,96) och en mycket hög total årsvärmefaktor (SPF), vilket ger minimal energiåtgång över hela året. Calibra Eco finns i tre effektstorlekar: 2-8 kW, 3-12 kW och 4-16 kW.

3

Kalibrerar och utnyttjar din anläggning till max

Calibra Eco kan kontinuerligt kalibrera in sig efter ditt värmebehov och ditt borrhål. Med dessa funktioner är Calibra Eco även den perfekta utbytespumpen.Vilket betyder att din anläggning utnyttjas till max, oavsett om du sätter in den i ett nybyggt hus, byter ut en gammal värmepump eller en annan värmekälla.

4

Tyst, trygg och mycket varmvatten

Calibra Eco är en tystgående värmepump med hög varmvattenkomfort. Den levererar stora mängder tappvarmvatten till låg kostnad. Vattnet värms upp extra snabbt vid stora urtappningar.

5

Enkel och snygg färg-touchscreen

Värmepumpen styrs från en enkel och snygg färg-touchscreen. Thermia Online ingår som standard, så att du kan övervaka och styra den på distans via mobil och dator. Thermias 18-åriga trygghetsförsäkring gäller för hela produkten – de sex första åren är kostnadsfria och åskskydd ingår.

Anslutning Calibra Eco

Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på
värmepumpens vänstra eller högra sida.

1. Returledning köldbärare (Brine in), Ø28 mm
2. Framledning köldbärare (Brine ut), Ø28 mm
3. Framledning värmesystem, Ø28 mm
4. Returledning värmesystem, Ø28 mm
5. Anslutning for avluftningsventil, Ø28 mm
6. Varmvattenledning, Ø22 mm
7. Kallvattenledning, Ø22 mm
8. Genomföring för matning, givare och
kommunikationskabel

Anslutning Calibra Eco Duo

Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt på
värmepumpens vänstra eller högra sida.

1. Returledning varmvattenberedare, Ø28 mm
2. Returledning köldbärare (Brine in), Ø28 mm
3. Framledning köldbärare (Brine ut), Ø28 mm
4. Framledning värmesystem, Ø28 mm
5. Returledning värmesystem, Ø28 mm
6. Framledning varmvattenberedare, Ø28 mm
7. Genomföring för matning, givare och
kommunikationskabel, Ø28 mm

Calibra Eco