Thermia Legend / Legend Duo

Legend är en bergvärmepump som levererar det vi alla vill ha. Lagom varmt på vintern och lagom svalt på sommaren till ett lagom lågt pris också. Legend är byggd på trygg teknik som du kan lita på, och när det gäller att vara klimatsmart, är den allt annat än lagom.

Egenskaper

1

Driftsäker och effektiv

Legend är en driftsäker och effektiv värmepump med en klassisk kompressorteknik som sen många år finns i tusentals hem med värmepump. Optimumtekniken ser till att driften hela tiden finjusteras efter rådande behov och förutsättningar, vilket minimerar energiförbrukningen.

2

Klimatvänligare

Legend har det klimatvänligare köldmediet R452B som ger en låg CO2-ekvivalent (ett lågt GWP-värde) och den höga årsvärmefaktorn, innebär att du kan minska din uppvärmningskostnad med upp till 80 procent.

3

TWS-teknik

Den inbyggda TWS-tekniken gör att varmvattenberedaren fylls på kortare tid med varmare vatten än med traditionell teknik. Den höga temperaturen i beredaren ger dig extra mycket varmvatten då det blandas ut till den temperatur
du får ut i varmvattenkranen.

Med tillbehör kan du nyttja tjänsten Thermia Online. Då kan du styra och övervaka via mobil eller dator, och tjänsten är helt utan abonnemangskostnader.

4

Legend Duo

Legend Duo är en variant av Legend med separat varmvattenberedare och därför passar på ställen med låg takhöjd.

Anslutning Legend

Köldbärarledningarna kan anslutas valfritt
på värmepumpens vänstra eller högra sida,
eller på toppen med tillägg av extra rör

1. Returledning köldbärare (Brine in), 28 mm
2. Framledning köldbärare (Brine ut), 28 mm
3. Returledning värmesystem,
4. Returledning värmesystem, Ø28 mm, 22 mm: 4-10 kW
5. Anslutning för avluftningsventil, 22 mm
6. Varmvattenledning, 22 mm
7. Kallvattenledning, 22 mm
8. Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel

Anslutning Calibra Duo

Anslutning Legend Duo

1. Returledning köldbärare (Brine in), 28 mm
2. Framledning köldbärare (Brine ut), 28 mm
3. Framledning värmesystem, 22 mm: 6-10 kW, 28 mm: 13-17 kW
4. Returledning värmesystem & varmvattenberedare, 22 mm: 4-10 kW, 28 mm: 13-17 kW
5. Framledning varmvattenberedare, 22 mm
6. Genomföring för matning, givare och kommunikationskabel

Thermia Legend